News ZP Interceptor

Stire tematica: resurse umane

curentul : Romanii raman fara jumatate din magazinele de unde i?i pot cumpara paine

luni 05 august 2013
Aproape 75
.000 de puncte de vinzare a piinii s-ar putea inchide de la 1 ianuarie 2014, daca autorita?ile vor aproba pina la 1 septembrie proiectul de Hotarire de Guvern ini?iat de patronatul din industria de morarit ?i panifica?ie, care prevede ca piinea sa se vinda numai in magazine specializate sau in raioane organizate in acest scop in magazinele generale. ?Potrivit pre?edintelui Patronatului Romin din Industria de Morarit, Panifica?ie ?i Produse Fainoase (ROMPAN), Aurel Popescu, se estimeaza ca, in Rominia, piinea se vinde in circa 150.000 de puncte de vinzare, iar dupa implementarea acestor masuri numarul acestora se va reduce la jumatate. ??"In momentul de fa?a, este o debandada totala (in procesul de vinzare a piinii - n.r.). Piinea se vinde ?i la taraba in pia?a, se vinde ?i din naveta la col?ul strazii, se vinde in chio?curi, in tonete, se vinde in magazine in care se vind detergen?i sau ciorapi ori alte marfuri care pot imprumuta mirosul produselor alimentare ?i, pe acest considerent, noi am venit cu un proiect de Hotarire de Guvern - care acum este in analiza la Autoritatea Sanitar Veterinara ?i la Protec?ia Consumatorilor -, ca piinea sa se vinda numai in magazine specializate sau in raioane specializate in magazinele generale", a declarat Aurel Popescu, duminica, la Antena 3. ??Pre?edintele ROMPAN a explicat ca acest lucru nu se poate face imediat cum apare acest act normativ, ci este nevoie de o perioada de acomodare pentru comercian?i, astfel incit ace?tia sa se poata adapta noilor reguli. ??"Actul normativ trebuie sa dea o perioada de acomodare pentru comercian?i sa se poata organiza ?i mai ales in mediul rural, astfel incit sa-?i organizeze raionul specializat, iar in act va fi definit foarte clar ce inseamna raionul specializat, astfel incit sa avem ?i noi un comer? civilizat", a precizat Popescu. ??In opinia acestuia, in urma aplicarii proiectului ROMPAN, primul care va ci?tiga va fi consumatorul, deoarece acesta va gasi o gama mai diversificata de produse de panifica?ie, intrucit comerciantul care vinde piine in raion sau in magazin specializat va fi nevoit sa comande la mai mul?i furnizori, va exista o concuren?a intre furnizori ?i, in acela?i timp, se va crea posibilitatea pentru consumator sa i?i aleaga produsul pe care il dore?te ?i este bun din punct de vedere calitativ. ??"In prezent, ace?ti comercian?i care vind piinea in locuri neadecvate comanda citeva navete de piine ca sa poata sa vada consumatorul, sa vina sa ia piine ?i mai cumpara ?i un detergent sau o pereche de ciorapi. Noi vrem sa intarim vinzarea produselor alimentare ?i nu numai in magazinele de proximitate, dar, in acela?i timp, trebuie sa avem in vedere sa fie un comer? civilizat. ?i inainte de '90 piinea se vindea in magazine specializate sau in raioane de piine. A?a este ?i in celelalte ?ari membre ale Uniunii Europene, numai la noi aceasta democra?ie prost in?eleasa a permis un comer? care pur ?i simplu este ie?it din comun", a adaugat el. ??In plus, aplicarea noului act normativ, ar permite ?i un act de control mai facil, intr-un numar mai mic de magazine. ??"Daca acest proiect de act normativ va fi gata la 1 septembrie, e posibil ca de la 1 ianuarie 2014 sa intram intr-un comer? civilizat in vinzarea piinii", a precizat Aurel Popescu. ??In ceea ce prive?te reticen?a exprimata de FMI cu privire la rezultatele ce se vor ob?ine de autorita?ile romine in domeniul combaterii evaziunii fiscale in urma reducerii la 9% a TVA-ului la piine, pre?edintele ROMPAN a atras aten?ia asupra faptului ca reprezentan?ii Fondului vin din ?ari unde aceasta taxa aplicata la piine ?i la produsele de baza este sub 10%. Dan Marin
Autor: